Получаване на „MICROSOFT ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ в моя календар на Outlook, които изглежда са спам

През последните няколко седмици получавах „Предложения на Microsoft“ в календара си, които обхващат две седмици в календара ми и които чакат да ги приема. Това всъщност започна на моя

Outlook календар и IMAP

Виждал съм този въпрос на много места, но не съм виждал реални решения. Говорил съм с бюрото за помощ, но без резултат. Проблемът: Използвам Outlook като поща / календар / задача. Имам 2