червен кръст в иконата на папки One Drive .....

Едно устройство От известно време в браузъра си имам икони за състояние и две от тях остават червен кръст (проблеми със синхронизацията?) Може ли някой да ми каже какво точно е това и как е възможно това