Два Skype в Windows 10 - Един ръчно инсталиран от Windows 7, Един също автоматично се появява в диспечера на задачите в Windows 10

Имах инсталиран Skype на компютъра си, тъй като той използва Windows 7. След актуализиране до Windows 10 Версия 1511 през ноември постоянно под диспечера на задачите забелязах, че друга версия на Skype

Микрофонът не работи: Lenovo, Windows 10

Микрофонът ми казва, че е на 100, но в Skype хората едва ме чуват? Всички драйвери са актуални и не съм сигурен какъв е проблемът?

MagicJack Internet Phone не изтегля контакти.

Загубих списъка си с контакти преди 3 дни. Деинсталирах и преинсталирах magicJack, след което промених устройството magicJack Plus. Мога да получа клавиатурата за набиране без списъка с контакти и мога да създавам и получавам