Съществуват ли още телефонни адаптери за Skype?

Съществуват ли още телефонни адаптери за Skype? За да може някой да си купи кутия и да я свърже с интернет и домашен телефон и след това да използва Skype услуга за VOIP.