X Решаване

Може ли Microsoft да свали X Resolver. Те могат да го свалят толкова лесно, че е буквално незаконно. Чувал съм, че някои хора казват „Издърпването на ip не е незаконно, стартирането е“, но обикновено всички го правят