Google въвежда стабилно планиране на клъстери в своя облак

Google черпи от работата на общността с отворен код, за да предложи на своите клиенти в облака услуга за по-добро управление на техните клъстери от виртуални сървъри.