Актуализация на Office чрез OfficeC2RClient.exe - Нещо се обърка грешка е като 30182-27 (1326)

Здравей! От няколко години актуализираме нашите C2R офиси, използвайки OfficeC2RClient.exe и местоположението на файлове от NAS. Но ... наскоро (не мога да си спомня точно от кой момент) не успяхме да направим това с версията на Office