Не може да мигрира към обмен

Ние сме в процес на мигриране от споделен обмен на хостинг в O365, хостван от Microsoft, но за съжаление не успяваме да синхронизираме пощенските кутии с помощта на сладък метод и поддръжката на Microsoft ни моли да стартираме