може да видите местоположението на потребителите в Skype

може да видите местоположението на потребителите в Skype