Google и скалата на Рихтер за поверителност

Консолидирането на многобройните си политики за поверителност на Google не е разклатило достатъчно основите на правата на личността на лицата, за да ги развали.