Преодоляване на нашето авточувствие

Всички сме помолени да правим неща, които не искаме да правим на работа. Ако реакцията ви е просто да не ги правите, има опасност да навредите не само на кариерата си.

ИТ работниците не са зъбци в машина

Организирането на работните потоци на ИТ с модел на конвейер може да доведе до обезсърчени, демотивирани и отегчени работници и нефункционални екипи.