Предавател Miracast за настолен компютър

Гледах навсякъде и изглежда не мога да намеря прав отговор. Има ли някакъв предавателен ключ, който мога да свържа с моя настолен компютър с Windows 10, който ще позволи на Miracast към друг