Skype Bridge Exe

Наскоро изпитах всеки път, когато включа компютъра си, съобщение от Windows, в което се казва „C: ProgramFiles WindowsApp Microsoft.SkypeApp_14.44.40.0_64_kzf8qxf38xg5c S ... SkypeBridge.exe“ Този файл не може да бъде