Какво искат ИТ работниците?

Докато традиционните стимули като заплати и обезщетения все още са в сила, служителите на ИТ придават по -голямо значение на нематериални активи като корпоративна култура, предизвикателство за работа и признание - тенденция, която работодателите игнорират на свой риск.