Щракване на звук на тъчпада

Има ли начин да изключите звука на щракането на тъчпада, това е много досадно.

Bluetooth грешка, посочваща, че моето устройство (Surface Pro 1796) няма Bluetooth адаптер ??

Затова всеки петък обръщам компютъра си, за да си дам почивка. Трябваше да взема някои работни документи днес и включването на моя Bluetooth изчезна ?? Пуснах инструмента за отстраняване на неизправности и той заяви, че нямам