R в 5 реда или по -малко: Dataviz с API на Google Charts

Как да използвате R и Google Charts API с пакета googleVis.