Не можете да видите информация за CD на уеб страницата от Windows Media Player на Windows 10.

Оригинално заглавие: Windows Media Player 12 (един включен в Windows 10) Когато се опитва да извлече информация за компактдиска в Windows Media Player, той се опитва да зареди сайта http://redir.metaservices.microsoft.com/ който